top of page

התחלנו הרצאות!

התחלנו להיכנס לבתי ספר, חטיבות ותיכונים בהרצליה ולהעביר הרצאות על אפילפסיה עם דגש על הצד החברתי ואיך ילדים ובני נוער יכולים לעזור.

bottom of page